vyhledávání


Výběr značky od A do Z
A B C D E F G H I J K L M N P R S T V Y
Kategorie

Reklamace

 

Jak reklamovat?
Reklamované zboží musí zákazník dopravit na místo reklamace na vlastní náklady nejlépe spolu s popisem závady. Reklamace v záruční době je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží k čemuž slouží daňový doklad o koupi tj. faktura, která je vždy předána zákazníkovi spolu se zbožím. 
Reklamace se snažíme vyřídit vždy co nejrychleji, zároveň je však nutné závadu korektně posoudit naším dodavatelem či výrobcem. Reklamace může být vyřízena v jednoduchých případech během několika dnů, maximální lhůta pro vyřízení je 30 dnů od přijetí reklamace. Okamžité vrácení peněz či výměna bohužel není možná. 

 

Jaká je záruční doba?
Záruční doba je 24 měsíců.

 

Kde reklamovat?
Kadeřnictví na Vinohradské
Vinohradská 152
130 00  Vinohrady

Reklamaci, zejména pokud ji chce zákazník vyřídit osobně, je třeba předem konzultovat e-mailem či telefonicky. Jinak na uvedené adrese nemusí být přítomen zodpovědný pracovník. Domluva předem rovněž urychlí průběh reklamace.

Co nelze reklamovat?
Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

. neodborným použitím
· mechanickým poškozením nebo opotřebením
· živelnými pohromami
· jinými vnějšími vlivy